Jan van Veldhuisen werd op 26 maart 1940 op de boerderij van zijn ouders in de Wieringermeer geboren.
En om maar meteen met de deur in huis te vallen, nee, hij kwam niet al schilderend ter wereld zoals we af en toe moeten aannemen van mensen met talent.

Jan’s ouders waren echte pioniers in de net drooggevallen Wieringermeerpolder. Zij begonnen  een gemengd boerenbedrijf met veeteelt en landbouw op de boerderij aan het Wagenpad.
Jan hield zich al jong bezig met de bollenkraam en de varkens op de boerderij. En als hobby, ja natuurlijk, Jan zat uren op alles wat los en vast zat te tekenen.

Jan trouwde in september 1969 met zijn vrouw Ina en nam de boerderij van zijn ouders over.
Rond die tijd verschoof het accent van gemengd bedrijf naar volledig veeteelt. Daarbij hielden ze allerlei kleindieren als hobby.
Hoe graag Jan ook wilde tekenen, er was gewoon weinig of geen tijd voor, het werk op de boerderij vergde veel, heel veel tijd.

Het was in 1980 toen een camper voor het erf stopte en Jan en Ina werd gevraagd of het goed was dat er voor een dag op de boerderij gekampeerd mocht worden. Beide gasten bleken te schilderen en al kort na aankomst stond de schildersezel opgesteld en werd er geschilderd.
Het klikte meteen tussen de beide echtparen en die ene dag kamperen werden er snel meer. Wekenlang verbleef de familie uit Zwijndrecht bij Jan en Ina op de boerderij.
Jan’s interesse voor het schilderen was voorgoed gewekt. Eerst nog wat huiverig voor het werken met olieverf ging Jan aan het aquarelleren maar zijn kamperende gasten duwden Jan over de streep en om het dan ook maar meteen goed te doen werd Jan door zijn vrouw Ina op een cursus aangemeld.

Het resultaat bleef niet uit en Jan werkte met olieverf alsof hij nog nooit anders had gedaan.
Er kwam ook meer tijd vrij om te schilderen, al had dat een vervelende oorzaak.
Jan liep een hernia op en moest rust nemen. Hoe leuk het ook is om te schilderen, de situatie werd er niet rooskleuriger op. Ina moest de zaak voor een groot deel draaiend houden en dat hield ondermeer in dat er zo’n 70 koeien moesten worden gemolken. Verder had ze de zorg over zo’n 60 zeugen en het nodige jongvee.
Daar waar mogelijk hielp Jan mee, maar al te vaak moest hij stoppen en belandde hij weer in het ziekenhuis.
En keer, het was notabene Kerstmis, werd Jan door plaatsgebrek opgenomen op de kraamafdeling.
Hij is toen enorm verwend naar het schijnt.

Op deze wijze verder gaan was niet haalbaar en er werd overgestapt op vleesvee (dikbillen). Weer later werd omgebouwd naar schapen en daarna weer naar een meststal met 1000 varkens. Inmiddels deed zoon Henk zijn intrede in het bedrijf wat gelukkig weer een paar stevige handen scheelde.

Begin 2000 werd het bedrijf gestopt en was er ineens een heleboel tijd om te schilderen. Ook de hobbydieren vonden meer en meer hun weg naar de boerderij. Verschillende watervogels, sierkippen, sierduiven (Hollandse kroppers) en dwerggeiten. Voorts bevolken 2 honden, een papagaai etc. de boerderij.

Ina heeft zich intussen meester gemaakt van de fotohobby en fotografeert met name natuur en vogels en alles wat Jan vraagt. De resultaten daarvan worden vervolgens weer gebruikt om te schilderen en zo houden Jan en Ina elkaar prima aan de gang.

Inmiddels is het aantal schilderijen dat Jan heeft gemaakt enorm. Op de website vindt u slechts een deel (minder dan de helft) hiervan terug maar het geeft een prima idee van wat Jan met kwast en palet op doek of paneel weet te zetten.

Jan van Veldhuisen, kunstschilder

terug naar boven